วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

FIRST FRUIT degree show 2010


เชิญร่วมชมงานแสดงศิลปนิพนธ์ของภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2553

ตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม 2553 เวลา 11.00 น.- 22.00 น.
ณ ลาน Eden zone ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


________________________________

On March 4 th , our portfolio will be available on this blog !

1 ความคิดเห็น: