วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

Film/Animation

โครงการออกแบบภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Shoes"

ความต่างสุข


"SHOES": A SHORT FILM DESIGN FOR POSITIVE THINKING

Difference of Happiness


พงศธร สุภิญโญ Pongsaton Supinyoการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง "เจ้าโทน"

พลังอนุรักษ์เล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ การรวมกันของหลายๆ พลังอนุรักษ์อันน้อยนิดของเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และเมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบใหญ่ในภายภาคหน้าจิตสำนึกในการอนุรักษ์ก็จะมีพลังที่หนักเน้น และยั่งยืน


3D Animation Design : "Lonely"

The integration of the various tiny conservationist's power will become the part of preserving the environment which is more massive and sustainably in the future


ติณณ์ จันทร์พุ่ม Thinn Chanphum

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง เจ้าชายน้อยกับสุนัขจิ้งจอก

มิตรภาพไม่ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง หากเริ่มต้นที่ความจริงใจ


2D Animation of "The Little Prince and a fox"

Friendship doesn't depend on the difference , but begin from sincerity


นัชชา คิ้วสุวรรณ Nutcha Kewsuwan

การออกแบบภาพยนตร์อนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "ละครเงาของโอฟีเลีย"

โอฟีเลียผู้สอนบทละครแก่เงาที่ไร้เจ้าของ เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความผูกพันธ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

2D animation : Ophelia's Shadow Theater

Elderly Miss Ophelia, the prompter in a failed theater,helps abandoned shadows and teaches them to perform the greatest comedies and tragedies of the world

พิชญ์ อุทัยภพ Pit Uthaiphop

การออกแบบโมชั่นคอมมิค "The Last Question"

“The Co(s)mic Strip” เป็นการรวมเทคนิคการเล่าเรื่องราวสไตล์การ์ตูนช่อง (comic strip) กับเทคนิคทางด้านโมชั่นเกิดเป็นงาน animation แนวใหม่ โดยมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปของจักรวาล (cosmic) ในอนาคต


Motion Comic Design "The Last Question"

“The Co(s)mic Strip”

The Last Question is a story about something that humanity may faces in the future. The Co(s)mic Strip is the new way to combine a comic strip and motion technique together.


วรศักดิ์ ชูเชิดเกียรติสกุล Worasak Chucherdkiatskul

โครงการออกแบบแอนิเมชั่นสื่อผสมเรื่อง "Savoury 'n' Sweets"

เสน่ห์ปลายจวักของอาหารไทย มิได้อยู่แค่สีสันหน้าตาอันสวยงามหรือรสชาติที่อร่อยเพียงเท่านั้น หากแต่ยังเป็น วัตถุดิบ เครื่องปรุง ความละมุนละไมพิถีพิถันของเทคนิคกรรมวิธีการผลิต ซึ่งถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และด้วยความพิเศษเหล่านี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาหารไทยทั้ง"คาวและหวาน" มีความโดดเด่นครองใจคนทั่วโลก "Savoury 'n' Sweets" จะทำให้ทุกคนได้อิ่มตาไปกับอาหารไทย และอิ่มใจไปกับเสน่ห์ปลายจวักของคนไทย

Mixed Media Animation : "Savoury 'n' Sweets"

An authentic charm of Thai food could not be recognized only by its aesthetic look and pleasing taste. Instead, the fine ingredients and its delicate cookeries are the legacy passed on through generations. These undeniably divine qualities have captured the hearts of people around the world. "Savoury 'n' Sweets" will allow you to be visually captivated by the uniqueness and an authentic charm of Thai food.

พัทธมน นิศาบดี Patamon Nisabodee


http://www.facebook.com/l/bbfac;vimeo.com/9987906
โครงการออกแบบวิดีโอประกอบเพลง “ดาวเสาร์” ของศิลปิน LULA

“ความประทับใจจากดวงดาว”


“DAO SAO” : THE MUSIC VIDEO TO PROMOTE “LULA”

“meteoric impression”


อานนท์ สรรพวุธ ANON SUNPAWUT

โครงการออกแบบภาพยนตร์อนิเมชั่นเงา เรื่อง "เรื่องเล่าของเกาะที่ไม่มีใครรู้จัก"

ถ้าเรา เปิดตา เปิดหัวใจ เราจะเป้าหมายที่แท้จริง


shadow puppet animation "Tale of The unknown Island "

open your eye open your mine you will see the true


ฐิตวรรณ อุ่นเรืองศรี Titawan Unruangsi

โครงการออกแบบภาพยนตร์โมชั่นกราฟิค "ชีวประวัติอาจารย์ศิลป์ พีระศรี"

ช่วง เวลาในชีวิตมนุษย์มีอย่างจำกัดถ้าไม่รู้จักใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์เวลาก็จะ ผ่านไปและหมดลงอย่างไร้ค่า การสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชีวิตนั้น เปรียบได้กับการสร้างศิลปะ ไม่ว่าจะผ่านเวลานานแค่ไหนรสชาติแห่งคุณงามความ ดีที่ตรึงในใจคนนั้นไม่เคยหมดลงได้เลย

Motion graphic design : Biography of Prof. Silpa Bhirasri art is long,life is short.Because of our limited human life, one should spend his time creating good things, otherwise his time will pass worthlessly."Creating Art", is one of the worthwhile things to do in our limited lifetime. No matter how long time passes, its goodness will last eternally.

ชนินทร์ เสือสูงเนิน Chanin Suasungnernการออกแบบโมชั่นกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์นิเทศศิลป์

Do you know... Me ? (Me คือ นิเทศศิลป์) หมายถึง คุณรู้จักนิเทศศิลป์หรือป่าวว่าสามารถทำงานประเภทใดได้บ้าง


MOTION GRAPHIC FOR VISUAL COMMUNICATION DESIGN

Do you know... Me ? (Me = Visual Communication Design)

Do you know what is visual communication design?, what does it work for?

อนุชา เธียรศิริพิพัฒน์ Anucha Theinsiripiphat


http://www.vimeo.com/10147672
การออกแบบภาพยนตร์สั้น เรื่่อง "HOPE"

ไม่มีอะไรสายเกินไป


คมชาญ บุญชัยวัฒนา Komcharn Boonchaiwattana

การออกแบบภาพยนตร์สารคดีสั้น เรื่่อง"บุญทำ"

พิการก็แค่ทางกาย แต่ใจไม่เคยพิการ


“Boontham” Documentary short film

Physical disabilities but heart is full of strength


วริศา วงษ์ประดู่ Warisa Wongpradu

Photobucket

โครงการออกแบบเอนิเมชั่น เรื่อง "นาฬิกาตื่น"

ครั้งหนึ่งหลายคนก็เคยเป็นเด็ก แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อคนโตขึ้น

คุณก็ทำเด็กในตัวคุณหายไป


animation design" parallel age "

Once you were a child. But when you grow up, that child gradually fade away.


ฐาปัฐว์ กิจรุจิภาคย์ Thapat Kijrujipark

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น