วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

Advertising

โครงการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อสืบสานวิถีพุทธสำหรับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

"เปลี่ยนได้ด้วยธรรม" หนทางสู่ความสว่างชัด พึงเห็นได้ด้วยธรรม แต่เพื่อการไปถึงนั้น จักต้องเดินด้วยตน


BUDDHA WAY : VISUAL COMMUNICATION DESIGN FOR YOUTH BUDDHIST ASSOCIATION OF THAILAND

"Changed by the Dharma" The way leading to the enlightenment, should be cleared by the dharma, however, its achievement must be done by oneself.


ศรุติ ยั่งเจริญ Sarut Yungcharoen


การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์ธรรมชาติบำบัดพนาลัย

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดพนาลัย เป็นสถานที่สำหรับคนที่ใส่ใจในสุขภาพ และชีวิต โดยเชื่อว่าการดูและรักษา และบำบัดร่างกายที่ดีที่สุดคือการได้บำบัดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ อาหาร หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นได้รวมอยู่ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดพนาลัย

COPORATE IDENTITY AND ADVERTISING FOR PHANALAI NATURAL MEDICINE CENTER

Panalai Natural Medicine Center is the right place for the persons who want to take good care of themselves, both in physical and mental. All of the treatment and therapy at Panalai are based on the core of natural pureness ; the food. the activity and the environment.

คุณานันต์ มนูสุทธิพงศ์ Kunanun Manusutthipong


การออกแบบโฆษณาสำหรับโรงเรียนสอนทำอาหารสำหรับเด็ก "A LITTLE SOMETHING"

" การทำอาหารทำให้เด็กฉลาด "


ADVERTISING DESIGN FOR COOKING SCHOOL FOR KIDS "A LITTLE SOMETHING"

" cooking makes wise kids "

ปวีณพร วิจิตรานุช Pawenaporn Vijitanud


http://pawenaporn.wordpress.com/

โครงการออกแบบโฆษณาสำหรับโครงการเชียงใหม่เอี่ยม

"แยกถูกถัง ตัังค์เต็มเป๋า เมืองหมู่เฮาน่าอยู่"

การแยกขยะนอกจากเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถทำเงินให้กับคุณได้


Advertising design for "Our better Chiang Mai" Project

"Classify types of garbage to gain the full profit, making Chaingmai our cozy little town"

Categorizing garbage not only helps protect your environment but also gains you the profit.


ปกรณ์ อินทะชัย Pakorn Intachai
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น