วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

Experimental project

Natural Experimental Design : 10 วิธีสู่ลวดลายจากน้ำมะนาว

สนุกกับลวดลายที่สร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณและการทดลองจากวิธีการเสมือนกระบวนการตามธรรมชาติที่คุณเองก็สามารถทำได้

Natural Experimental Design : 10 methods to graphic and pattern design from lemonade
enjoyable with the pattern from your hand and your experimental from natural processes

วีระ นิมิตพารา Weera Nimitpara

การออกแบบลวดลายบนกระดาษแฮนด์เมด

เป็นโครงการทดลองสร้างลวดลายบนกระดาษแฮนด์เมดที่ได้มาจากกระดาษเหลือใช้ ซึ่งสามารถทำใช้เองได้ภายในครัวเรือน โดยลวดลาย

เหล่านีี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นผิวในธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล


The Pattern Art on Handmade Paper

This paper collection, is the pattern design on handmade paper experimental project . With the objective, it is to present the viewers to paper trash recycling method by handmade paper procedure which is able to be use with in household. All Patterns are inspired by texture of nature which changes seasonally.


พัชรีพร ศิริคุตตาภรณ์ Patchareeporn Sirikuttaporn

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น