วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

Book Design
โครงการออกแบบหนังสือ เต้า เต๋อ จิง

"สิ่งหนึ่งขาว สิ่งหนึ่งดำ" แท้จริงแล้วทั้งสองสิ่งผสมผสานจนกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

Book design : Tao Te Ching

One is white, One is black. in fact they are harmonized into one.

นายอธิกวัฒน์ วัฒนเดชาชาญ Athikawat Wattanadechachan
ารออกแบบหนังสือ Visible Lyrics

เปลี่ยนจากการฟังเพลง มา “ฟัง-คิด-อ่าน” เนื้อเพลง ในมุมมองใหม่

มองหาปัญหาและทางแก้ไขให้กับวงการเพลงไทย ค้นหาว่าเนื้อเพลง

ในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร ต้องมีเนื้อหาและคำแบบไหน จึงจะได้

รับความนิยม แล้วเหตุใดเพลงไทยปัจจุบันจึงได้มีลักษณะคล้ายกัน

ไปหมด


Book Design for Visible Lyrics

Music is no longer only for listening ; exploring Thai pop music lyrics

through information graphic by understanding the “Invisible problem”

and turns to “Visible Solution”.

นพรัตน์ เอกสุวรรณเจริญ Nopparath Eksuwancharoen


http://mint-npr.blogspot.com/
การออกแบบหนังสือ "ส ค ส" : สื่อความสุข

มื่อความสุขที่ทุกคนกำลังพยายามแสวงหา แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเล็กๆที่ทุกคนมองข้าม หนังสือเล่มนี้ ถูกถ่ายทอดผ่านรูปแบบการนำเสนอโดย ภาพ ข้อความ กราฟฟิค และ เสียง ที่จะช่วยให้มองเห็นมุมมองความสุขในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับตัวคุณได้ง่ายขึ้น

"Sor Kor Sor" : Happiness Indicator Book Design Project"

Actually,the happiness which is being searched for by any people is only a little unimportant things nearby that we overlook." This book is presented in the form of pictures,messages,graffic and sound. All of which help us see various aspects of happiness more easily.

ปัณฑารีย์ แสนคำ Pantaree Saenkham

การออกแบบหนังสือ "Love dish ,Hate dish"

หนังสือแนวทดลองประกอบภาพนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก

ในมุมมองของศาสนาพุทธ สอดแทรกข้อคิดคำคมต่าง ๆ ที่ทำให้

คุณค้นพบความรักในแบบฉบับของตัวเอง


Book design : Love dish, Hate dish

Concept : Experimental book design presents story about love

in Buddhism way through thoughtful quotes which would let you

find the meaning of LOVE in your own way.


ณัฐวดี วัฒนกุล Nattawadee Wathanakul

tel : 0896987780 email : mint.npr@hotmail.com
การออกแบบหนังสือ "The 8 visible things : from the inside to the outside"

งานออกแบบเรศิลป์ คือ การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ที่มองเห็นด้วยตา มีหน้าที่ในการสื่อความหมาย ซึ่งการรับรู้ด้วยตาของผู้ที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบ ดังนั้นจึงได้ออกแบบหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการมองเห็นเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ


Book design "The 8 visible things : from the inside to the outside"

Graphic design is methods to create a visual representation of ideas

which visual perception of the audience is considered as the most important thing. As a result,this book was created by combining the visual theory for the reader to be able to create effective artworks.


จิรายุ เลิศเจริญวนิช Jirayu Loetcharoenwanich
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น