วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

illustration

การออกแบบภาพประกอบหนังสือ "ดูนก ทับแก้ว"

การดูนก เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน ทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง ฝึกความช่างสังเกต โดยผ่าน นก สัตว์ปีกตัวเล็กๆซึ่งเป็นประตูสู่การปลูกจิตสำนัก รักและหวงแหนธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากแม้แต่ในมหาวิทยาลัยของเราเอง

Illustration design for "Birdguide of Tabkheaw"

Bird watching is fun and good for both of your health and mind. You will be more observative pass these small feathered friends, for the first step to easily understanding love of nature even in our University.

สุทธิพงษ์ ลิ่มกุล Suthipong Limkul


ครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ "สุขภาพดี 24 ชั่วโมง"

ปัจจุบันนี้มีทางเลือกใหม่ๆในการดูแลสุขภาพ และเสริมสร้างความงามให้ผู้หญิงมากมาย ซึ่งอาจส่งผลเสียได้ในภายหลังเช่นกันการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นำไปสู่ความงามที่แท้จริง โดยสนับสนุนให้หญิงสาวรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเรื่องอาหารการกิน เรื่องการปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะ บนพื้นฐานของเวลาการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย ที่เรียกว่า "นาฬิกาชีวิต"


Illustrate book "Happy Twenty Four Hours"

Because of High-Technology presently.There are many choices to make women more healthy and beautiful,At the same time they'll make many bad side effects too. This project created for bring up the better idea.Just change your timetable to base on the Biological clock. (your body's natural habit) It can make women more healthy. That's the real beauty.

อานิกนันท์ เอี่ยมอ่อง Aniknun Eiamong
ครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง "ยิ้มหน่อยกรุงเทพฯ"

หนังสือภาพประกอบที่สะท้อนมุมมองชีวิตของคนกรุงเทพฯผ่านการเดินทาง เพื่อสะกิดใจให้คนกรุงเทพฯมองสิ่งต่างๆรอบตัวในแง่ดี เปลี่ยนทัศนคติมองชีวิตในเมืองให้มีสีสันสนุกสนาน และเพิ่มรอยยิ้มให้กับกรุงเทพมหานคร

illustation book "yim-nhoi-krungthep"

illustrated Book which expressed a point of view for who lived in bkk through the journey in order to make them be optimistic, change their attitude of life to have more colorful and expand their smiling for living in bangkok.

อรุณโรจน์ รัตนพันธ์ Arunroj Rattanapan

http://arunnoon.wordpress.com/ครงการออกแบบหนังสือการ์ตูน "นิทานไทยทะลุมิติ"

“ผจญภัยในโลกนิทานพื้นบ้านไทย” สื่อสอนคุณธรรมแนวใหม่ การ์ตูนไทย(ไม่)ไร้สาระ


Comic book design "Thai Folk Tales Beyond Dimensions"

“Adventures in thai folk tales” Media moral teaching through thai comic book.


กมลวรรณ ชาวนา Kamonwan Chaona
ครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือนิทาน “ซินเดอเรลลาปะทะราชินีจอมจุ้น”

มหัศจรรย์สวยสั่งได้

การแต่งตัวถือเป็นเวทย์มนตร์หนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงสวยขึ้น และผู้หญิงเองก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เวทมนตร์นี้ให้สวยในสไตล์ไหน


Illustration Design "Cinderella and The Mean Queen"

Megial dressing up
Dressing is the magic that could make the women look more beautiful with the style they want.


ศุภกร ทองจิตติพงศ์ Supakorn Thongjittipong
ครงการออกแบบภาพประกอบ 3 มิติ เรื่อง "โนอาห์นาวา"

พระบิดาประทานสายรุ้ง พวยพุ่งสู่ฟ้าสดใส แสงสีงดงามอำไพ เป็นสัญญาจากใจแด่โนอาห์

The 3D illustration "Naval Noah"

I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Genesis.9:23

วรพรต ก่อเจริญวัฒน์ Voraprot Korcharoenwat
ครงการออกแบบภาพประกอบนวนิยายเรื่อง "วีรบุรุษดอกไม้แดง"

กล่าวถึงชีวิต สังคมและความรัก

Illustration Design for "THE SCARLET PIMPERNEL"


สิริกุล ราษฎร์ดุษดี Sirikul Raddusadeeครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ "ม้าไม้"

นิทานข้างถนน มีจุดเด่นในการนำเสนอคือ ผู้เขียนได้นำแนวความคิดจากจินตนาการของเด็กๆมาแต่งเป็นเรื่อง ซึ่งสอดแทรกทั้งความสนุกสนาน ความมหัศจรรย์ จินตนาการที่คาดไม่ถึง และข้อคิดที่ดีแก่ผู้อ่าน จึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นออกมาเป็นภาพ และนำเสนอแก่นักอ่านอีกครั้ง

ILLUSTRATION DESIGN "ADVENTURES OF THE LITTLE WOODEN HORSE"

จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์ Chitralada Sriadulphan
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ "นิทานข้างถนน"

นิทานข้างถนน มีจุดเด่นในการนำเสนอคือ ผู้เขียนได้นำแนวความคิดจากจินตนาการของเด็กๆมาแต่งเป็นเรื่อง ซึ่งสอดแทรกทั้งความสนุกสนาน ความมหัศจรรย์ จินตนาการที่คาดไม่ถึง และข้อคิดที่ดีแก่ผู้อ่าน จึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นออกมาเป็นภาพ และนำเสนอแก่นักอ่านอีกครั้ง


ILLUSTRATION DESIGN "CONTES DE LA RUE BROCA"

Contes de la rue broca, there’s a strong point of presentation, that is the author was inspired by children’s imagination for his stories. And his stories are full of miracle, unexpected imagination, the good thoughts and also fun. So this is the another way to present these stories in illustration, so it will be easier for the reader.

สราวุฒิ ฤกษ์ทวีสุข Sarawut Roektaweesuk1 ความคิดเห็น: